EYUP AKŞİT
ARAPÇA DERSLERİ

Arapça Mastar Kalıpları

Arapça tüm fiillerin mastar vezinleri örneklerle açıklamalı

arapça fiilerin mastar vezinlerinin tamamını görmek için lütfen tıklayınız !

ARAPÇA MASTAR KALIPLARI Mastar: fiillerin cümlede isim görevinde kullanılan hâlidir. Ve zamanla herhangi bir ilgisi yoktur.. Türkçe’de fiil kök veya gövdelerine -me, -mek veya –iş mastar eklerinin getirilmesiyle oluşturulur. Örnek: gelmek-gitmek-okumak/geliş-gidiş-okuyuş.
Arap Dili’nde ise mastarın farklı kalıpları vardır. Çoğu işitilerek veya sözlüklerden öğrenilebilir.